X
 
 
 
 
X
Уникалните стенописи с животни, които стоят на фасадата на Троянския манастир, ще бъдат реставрирани от ателие на Националния исторически музей. Рест...
7 От Руслан Трад
Урбанизацията е движещ фактор за политическа, обществена и икономическа промяна, предлагаща различни възможнос...
Руслан Трад
Знаете ли, че

Морската звезда Lunckia columbiae може да възстанови цялото си тяло дори от едносантиметрово парченце откъснато от нея.